Splošni pogoji, zasebnost

Prišli ste na spletno stran www.damjanabakaric.com. Vaš dostop in uporaba spletne trgovine sta predmet splošnih Pogojev uporabe, ki so opisani spodaj in jih je treba skrbno prebrati, in določenih zakonov. Z dostopanjem na spletno mesto www.damjanabakaric.com potrdite, da ste seznanjeni s Pogoji poslovanja, in se strinjate, da vas zavezujejo. Pogoji poslovanja veljajo za celotno spletno stran www.damjanabakaric.com.

GDPR uredba o varovanju podatkov

Osebni podatki

www.damjanabakaric.com bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje naročenega blaga,  ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo. Kupec se s potrdilom naročila strinja, da lahko damjanabakaric.com uporablja pridobljene osebne podatke tudi za namene neposrednega trženja in za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega mesta damjanabakaric.com ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene kot je to navedeno v poglavju Odjava od e-novic. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani berem.damjanabakaric.com. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in GDPR uredbo. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Pravica do obveščenosti

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našega predstavnika varovanja zasebnosti osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega mesta damjanabakaric.com, Damjana Bakarič, damjana.bakaric@gmail.com. Na podlagi vaše zahteve vas bomo nemudoma obvestili – pisno in v skladu z ustreznimi predpisi,  kateri osebni podatki so bili zbrani med obiskom spletnega mesta damjanabakaric.com.

Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani damjanabakaric.com  za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila. Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na e-novice, uporabnik dovoljuje strani damjanabakaric.com obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje damjanabakaric.com, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene spletne prodaje, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega mesta berem.damjanabakaric.com ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Navedene podatke lahko spletno mesto damjanabakaric.com obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve,  z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike spletnega mesta damjanabakaric.com.

3 mesece za udeležence nagradnih iger,

10 let za zmagovalce nagradnih iger ter

do odjave naročnika, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Varovanje vaše zasebosti

Spletno mesto  berem.damjanabakaric.com zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem, še preden zapustijo vaš brskalnik in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino. Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov. Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani damjanabakaric.com , v celoti ostali v lasti spletnega mesta damjanabakaric.com, (upravljavec spletnega mesta je Damjana Bakarič). Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR. Če želite v spletnem mestu damjanabakaric.com ukiniti vaš uporabniški račun, nam to sporočite na naslov: damjana.bakaric@gmail.com. V sporočilu je obvezno potrebno navesti naslednje podatke: V naslovu sporočila: Ukinitev uporabniškega računa

V vsebini naročila:

  1. a) ime in priimek uporabnika,
  2. b) naslov uporabnika,
  3. c) elektronska pošta, s pomočjo katere je bil odprt uporabniški račun.

Zahtevek za ukinitev uporabniškega računa mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun tudi odprt. O ukinitvi vas bomo obvestili preko elektronske pošte.

Spremembe Pogojev uporabe

Www.damjanabakaric.com si pridržuje pravico sprememb ali posodobitev pogojev, pod katerimi se ponuja uporaba spletne trgovine. To lahko vključuje spremembe storitev, zakonov, ki urejajo določbe storitev ali spremembe storitev iz kateregakoli drugega razloga.

Omejitve glede osebne in nekomercialne uporabe

Spletni blog berem.damjanabakaric.com lahko uporabljate le za osebno, nekomercialno rabo. Nobenih informacij, izdelkov ali storitev, ki tvorijo del spletne strani, se ne sme spreminjati, kopirati, razdeljevati, prenašati, predvajati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, uporabiti kot osnovo za izpeljano delo ali prodati, razen če to je izrecno dovoljeno v Pogojih uporabe.

Zasebnosti in osebni podatki

Če hočete uporabljati določene storitve na berem.damjanabakaric.com, se morate registrirati kot uporabnik in s tem zagotoviti določene informacije, potrebne za ustvarjanje vašega osebnega računa. Po svojih zmožnostih morate zagotoviti, da so dane informacije točne in posodobljene v času vaše uporabe storitev. Www.damjanabakaric.com  se obvezuje, da bo zaščitil in uporabil vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in Izjavo o zasebnosti. Odgovorni boste za vse dejavnosti, ki se pojavijo znotraj vašega uporabniškega računa. Takoj morate obvestiti damjanabakaric.com o nepooblaščeni rabi vašega uporabniškega računa ali na osnovi utemeljenega suma o tem. Www.damjanabakaric.com ni odgovoren za izgubo ali poškodbo, ki se pojavi kot posledica nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa ali gesla.

Nezakonita ali prepovedana uporaba ni dovoljena

Kot uporabnik damjanabakaric.com se obvezujete, da spletne trgovine ne boste uporabljali v namene, ki so nezakoniti ali prepovedani v Pogojih uporabe. Spletne trgovine ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oslabil spletno trgovino, njegov računalniški sistem, omrežje, povezano s spletno trgovino, ali druge račune. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti materiala ali informacij preko načinov, ki niso namerno dostopni v spletni trgovini in izrecno dovoljeni v Izjavi o zasebnosti. Če je bil dostop do takšnih informacij omogočen zaradi napake znotraj storitev spletne trgovine, morate takšno napako javiti administraciji spletne strani.

Pravica do uporabe povratnih informacij ali predlogov, ki jih pošljete

Www.damjanabakaric.com spodbuja vašo prostovoljno pošiljanje povratnih informacij in predlogov v zvezi s podpiranjem stalnih izboljšav storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Ko oddate povratno informacijo ali predlog, prosimo upoštevajte, da mora spletna trgovina imeti popolno pravico uporabiti vašo povratno informacijo ali predlog brez ovir. Še posebej morate razumeti, da s pošiljanjem povratne informacije ali predloga spletni trgovini jamčite in odgovarjate, da posedujete ali drugače nadzirate pravice, potrebne za to. S tem spletni trgovini in pridruženim portalom podelite dovoljenje za: uporabo, spremembo, kopiranje, razdeljevanje, prenašanje, javno predvajanje, reproduciranje, objavo, podeljevanje podlicenc, prodajanje in ustvarjanje izpeljanih del povratnih informacij ali predlogov. Podelitev dovoljenja za navedena dejanja vključuje pravico za izkoriščanje lastninskih pravic takšne povratne informacije ali predloga, vključno z, vendar ne omejeno na, avtorsko pravico ter pravico blagovnih znamk in patentov po relevantni pristojnosti. Za uporabo materiala iz povratne informacije ali predloga damjanabakaric.com ne izplačuje nadomestila. damjanabakaric.com ni zavezan, da objavi ali uporabi material, ki ga pošljete.

Vsebina, dostopna na damjanabakaric.com

Vsebina, ki je na razpolago za ogled in/ali prenos s spletnih strani, ki tvorijo del spletne trgovine, je v lasti in avtorsko delo podjetja in njegovih dobaviteljev. Reproduciranje in razdeljevanje vsebine je izrecno prepovedano z Zakonom o avtorski pravici in sorodnih pravicah in ima lahko za posledico resne kazni ali globe.

Omejitev odgovornosti

Www.damjanabakaric.com in/ali njegovi dobavitelji ne smejo posredovati glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, izdelkov, storitev in podobnih vsebin, vsebovanih na berem.damjanabakaric.com. Takšne informacije, izdelki, storitve in podobne vsebine v spletni trgovini so zagotovljene brez garancije. Www.damjanabakaric.com in/ali njegovi dobavitelji s tem zavračajo garancije in pogoje v zvezi z omenjenimi informacijami, izdelki, storitvami in podobnimi vsebinami. Www.damjanabakaric.com in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za neposredno, posredno ali posledično škodo, brez omejitev, vključno s škodo zaradi izgubo podatkov ali dobička, izhajajočih iz ali povezanih z uporabo izvajanja spletnega mesta damjanabakaric.com z zamudo ali nezmožnostjo uporabe spletne trgovine, z zagotavljanjem ali nezmožnostjo zagotavljanja storitev, za informacije, izdelke, storitve , pridobljene od damjanabakaric.com, ali drugo, izhajajoče iz uporabe spletne trgovine, najsi temelji na pogodbi, prekršku, opustitvi ali čem drugem. Veljavna zakonodaja ne dopušča omejitve ali izključitve določenih omejitev odgovornosti, zato zgornja omejitev ne velja nujno za vas. Če s katerikoli delom spletnga mesta damjanabakaric.com ali njegovimi Pogoji poslovanja niste zadovoljni, je vaše edino sredstvo prenehanje uporabe spletne strani  damjanabakaric.com.

Vse ostale pravice, razen izrecno podeljenih zgoraj, so pridržane.

Vsaka ugotovitev kršitve avtorske pravice se razrešuje v skladu z Zakonom o avtorski pravici in sorodnih pravicah ter Zakonom o pravdnem postopku. Politike varstva zasebnosti. Vašo zasebnost spoštujemo. Vašega e-naslova ne posredujemo nobenemu posamezniku ali podjetju. Spodaj so navedena dejstva, kako ščitimo vašo zasebnost. Naš server avtomatsko prepozna ime domene obiskovalcev. Imena domen zbiramo le zaradi statistike. Ne posredujemo jih nikomur. Če je informacija poslana preko obrazcev za povratne informacije, prestrežemo vse informacije, ki jih pošljete, vključno z e-naslovom in vrsto brskalnika, ki ga uporabljate. Vendar pa teh informacij ne združujemo ali uporabljamo za druge namene razen komunikacije z vami. Individualnih informacij o vas ne razkrivamo. Vašega e-naslova ne posredujemo drugim podjetjem ali organizacijam. Vaše ime lahko kadarkoli odstranite iz naše e-liste pošiljanja. Www.damjanabakaric.com lahko namesti piškotek na vaš računalnik. Piškotek sam po sebi ne zbira ali razkriva osebnih identifikacijskih informacij o vas. Podjetje, ki oglašuje na naši spletni strani, uporablja piškotke v različne namene sledenja. Vedno imate možnost onemogočanja piškotkov v nastavitvah vašega brskalnika.Ta spletna stran vsebuje povezave na druge strani, vključno s stranmi oglaševalca in vsebinskih partnerjev. Omenjene strani niso predmet našega nadzora in tako niso zajete v naši Izjavi o politiki varstva zasebnosti.

Piškotki in spletni svetilniki

Piškotke uporabljamo za shranjevanje informacij, kot so osebne preference, ko obiščete našo stran. To lahko vključuje le prikaz pojavnega okna enkrat na obisk ali sposobnost prijave na naše funkcije, kot so forumi. Na damjanabakaric.com uporabljamo tudi oglase s strani tretjih oseb, da podpirajo stran. Nekateri izmed teh oglaševalcev med oglaševanjem na naši spletni strani uporabljajo tehnologijo, kot so piškotki ali spletni svetilniki. Le-ti bodo oglaševalcem in ponudnikom statistike obiska spletne strani (kot je Google preko programa Google AdSense, Google Analytics) poslali informacije, kot so vaš IP naslovom, ISP, brskalnik, ki ste ga uporabili pri obisku naše strani, ter v nekaterih primerih tudi informacije, ali imate nameščen program Flash Player. Na splošno se to uporablja za namene geolociranja (na primer prikazovanje reklam glede nepremičnin v New Yorku osebi, ki tam stanuje) ali prikazovanja določenih oglasov, ki temeljijo na obiskanih straneh (kot je prikazovanje kuharskih oglasov nekomu, ki pogosto obiskuje kuharske strani). Lahko izberete funkcijo onemogočenja ali selektivnega izklopa piškotkov ali piškotkov s strani tretjih oseb v nastavitvah vašega brskalnika, ali upravljanje preferenc v programih, kot je Norton Internet Security. To pa lahko vpliva na vašo sposobnost interakcije z našo spletno stranjo ali z drugimi. To lahko vključuje tudi nezmožnost prijave v storitve ali programe, kot je prijava v forume ali račune.Morate se zavedati, da prostovoljno razkrite osebne informacije na forumih ali med klepetom lahko zbirajo in uporabljajo drugi, ki z nami niso povezani, kar se kaže v njihovih neželenih sporočilih.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Obveščanje

Uporabnik se strinja, da ga po opravljenem nakupu preko spletne trgovine ali preko spletne strani damjanabakaric.com lahko občasno obveščamo o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova in/ali telefonske številke uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: – jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, – pošiljatelj bo jasno razviden, – različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, – jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, – željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

 

Share This