SRČNA KOMUNIKACIJA ZA PODJETJA

Svetovanje na področju odnosov z javnostmi – na klic

Srčna komunikacija z zaposlenimi. Kako odkrito in asertivno komunicirati in sodelovati v delovnem okolju, kjer sta tako vodstvo kot zaposleni zmagovalca. Odkritost. Asertivnost. Komunikacija iz srca. Stremljenje k temu, da so vse strani zadovoljne. Da, to je mogoče. Le redko obstaja. Kar še ne pomeni, da ni mogoče.

Priprava za nastopanje v javnosti. Kako komunicirati, da nas razumejo. Individualni pogovori z zaposlenimi – srčna komunikacija. Odkrivanje čustvenih vozlov v komunikaciji in razreševanje komunikacije ter ustvarjanje konstruktivne komunikacije, ki je lahko le srčna komunikacija.

Motiviranje zaposlenih. Tako znotraj kot zunaj. Motivacija, ki je zunanja, ne deluje. Deluje le motivacija, ki prihaja od znotraj, iz srca. Odnosi v podjetju so ključni. Prav tako odkrita, pristna in iskrena komunikacija. Ki je vedno lahko le srčna. Za dobro vseh.

Svetovanje na področju odnosov z javnostmi. Za podjetja ustvarjam storitve za odnose z javnostmi na klic. To pomeni, da podjetje mesečno najame določeno število ur, te storitve porabi, ko jih potrebuje.

Kaj nudim:

  • celostna komunikacijska strategija podjetja
  • interno in eksterno komuniciranje
  • komunikacija z novinarji
  • komunikacija z zaposlenimi
  • ustvarjanje dobrih odnosov v podjetju
  • pisanje različnih besedil kot so sporočila za javnost, izjave za medije, odgovori na vprašanja novinarjev, besedila za družabna omrežja ali za specifične dogodke
  • svetovanje predsednikom uprav pri nastopanju

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana komunikologinja z veliko izkušenj na področju odnosov, komuniciranja in raziskovanja posameznikovega psihičnega, mentalnega, čustvenega, duhovnega in fizičnega ustroja. V novinarstvu in v odnosih z javnostmi imam 15 let izkušenj.

Share This