SRČNA KOMUNIKACIJA ZA PODJETJA

Srčna komunikacija z zaposlenimi. Kako odkrito in asertivno komunicirati in sodelovati v delovnem okolju, kjer sta tako vodstvo kot zaposleni zmagovalca. Odkritost. Asertivnost. Komunikacija iz srca. Stremljenje k temu, da so vse strani zadovoljne. Da, to je mogoče. Le redko obstaja. Kar še ne pomeni, da ni mogoče.

Priprava za nastopanje v javnosti. Kako komunicirati, da nas razumejo. Individualni pogovori z zaposlenimi – srčna komunikacija. Odkrivanje čustvenih vozlov v komunikaciji in razreševanje komunikacije ter ustvarjanje konstruktivne komunikacije, ki je lahko le srčna komunikacija.

Motiviranje zaposlenih. Tako znotraj kot zunaj. Motivacija, ki je zunanja, ne deluje. Deluje le motivacija, ki prihaja od znotraj, iz srca. Odnosi v podjetju so ključni. Prav tako odkrita, pristna in iskrena komunikacija. Ki je vedno lahko le srčna. Za dobro vseh.

Share This